Kleinere pensioenfondsen beschikken vaak niet over de nodige budgetten om te voldoen aan alle vereisten inzake governance. Bovendien legt dit meer druk op de financiële resultaten of vraagt het te veel tijdsinvestering voor beheer van de pensioenuitvoerders.

Conac heeft voor deze pensioenfondsen een oplossing ontwikkeld, onder de vorm van een zogeheten Multi-Employer Fund: ‘Pension & CO IORP’. Enerzijds zorgt dit voor een behoud van de voordelen van een pensioenfonds (flexibiliteit, transparantie, particulier investeringsbeleid, volledige toekenning van de opbrengst) en anderzijds vermindert het de ingrijpende overheadkosten en overeenkomstige budgetten.

Een Multi-Employerfonds is een onafhankelijk pensioenfonds dat is opgezet onder het IORP-stelsel (Institutions for Occupational Retirement Provision, de Belgische rechtsstructuur voor pensioenfondsen) in België en onder de bevoegdheid van toezichthouder FSMA. Binnen deze structuur kunnen er meerdere ‘afzonderlijke fondsen’ worden gecreëerd.

Activa van de verschillende bijdragende ondernemingen worden statutair en afzonderlijk bepaald. Dat betekent dat er geen solidariteit geldt en dat de volle 100% van de activa wordt toegewezen aan elk individueel plan, zelfs wanneer er tekorten zijn in een ander afzonderlijk fonds.