Conac verleent actuariële diensten, met lokale, onafhankelijke expertise voor klanten in de Belgische markt - of dat nu bedrijven zijn met hun roots in ons land, of multinationals met activiteiten op Belgische bodem.

We voorzien een brede waaier aan actuariële diensten, inclusief alle actuariële berekeningen, financieringsberekeningen en jaarlijkse certificeringen in verband met financieringsplannen, Asset Liability Modeling (ALM) en continuïteitstests. Conac ondersteunt cliënten tijdens hun fusie- en overnameprocessen en staat hun advocaten bij waar nodig. We verstrekken berekeningen en rapportering volgens de internationale boekhoudnormen (IFRS, FAS, en andere).

Software op maat voor actuariële diensten

  • AMI for Actuaries (Actuarial Manager for IORP's) is software ontworpen door Conac die helpt bij pensioenen met vaste toezegging en vaste bijdrage, naast overlijdens- en invaliditeitsrisico’s. Conac gebruikt één enkele actuariële tool per cliënt, die alle onderliggende processen voor actuariële berekeningen dekt - inclusief pensioenverplichtingen volgens IAS/IFRS, kosten voor dienstverlening, provisies, solvabiliteitsmarges, dekkingsgraden en toekomstige kasstromen.
  • Conac ALM voorziet volledige stochastische modellering voor risicobeoordeling en Asset Liability Modeling (ALM). Dit investeringsmodel is een effectief hulpmiddel dat inzicht biedt in hoe opbrengsten en prijzen van verschillende assets of soorten assets een impact kunnen hebben op de financiering van een plan.