Conac voorziet in de bijstand bij en het beheer, de ondersteuning en de uitvoering van talrijke fijnheden op het gebied van Governance Management. Conac kan u helpen bij het voorbereiden van de agenda, de notulen en het verslag van de algemene vergadering en de raad van bestuur.  

Software op maat voor Governance Management

  • Governance Manager™ is een webgebaseerd en beveiligd documentatiesysteem dat is ontworpen om de efficiënte communicatie en continuïteit te verzorgen ten behoeve van alle belanghebbenden bij een pensioenfonds.

    De beveiliging van Governance Manager is van het grootste belang. Het systeem maakt gebruik van een rolgebaseerde autorisatie, d.w.z. op basis van het gebruikersprofiel, voor toegang tot gegevens. Governance Manager wordt door een strikte authenticatie gekenmerkt via ons gecertificeerde en logische toegangsproces.